HÅRFØNERE

Hårfønere i alle utgaver. Fortrinnsvis til hoteller og offentlige brukersteder,


Fortrinnsvis hårfønere til de professionelle brukersteder som idrettshaller, svømmehaller, treningssentre, skoler o.l.